About us


10c467fb-028e-4669-b6c8-95a26ce1ef4c

  • Svenska Fäktförbundet

  • SvFF:s uppgift är att verka för fäktsportens utveckling och utbredning och vara samordnande organ för fäktsporten inom Sverige samt företräda fäktsporten såväl inom som utom landet.

  •  http://www.fencing.se
  •  info@fencing.se
  •  +46 8 699 65 40